Ple ordinari, 11 de desembre de 2008, a 2/4 de 9 del vespre

ORDRE DEL DIA:  

 1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2008.
 2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2008.
 3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2008.
 4.  CONEIXEMENT DELS DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL.
 5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ DE FESTA PER FER FRONT A LES DESPESES DE LA FESTA MAJOR EXERCICI 2008.
 6. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE LA COMISSIÓ DE FESTA PER FER FRONT A LA DESPESA DE LA CASTANYADA.
 7. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES PER FER FRONT A LA DESPESA DE DESPLAÇAMENT A LA PISCINA MUNICIPAL DE SALITJA.
 8. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES PER FER FRONT A LA DESPESA CORRESPONENT A LA LUDOTECA.
 9.  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES PER FER FRONT A LA DESPESA CORRESPONENT AL CASAL D’ESTIU
 10. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER PART DE L’ESCOLA CEIP VILADEMANY PER SUFRAGAR LA DESPESA DEL MANTENIMENT DE LA FOTOCOPIADORA.
 11. SUBVENCIÓ D’ESTUDIS.
 12. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’INVENTARI DE CAMINS
 13. CESSIÓ GRATUÏTA DEL TERRENY DESTINAT A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CONSULTORI MUNICIPAL.
 14. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE “ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA
 15. APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE “ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA
 16.  APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR DE PLANEJAMENT DE CAN JERONI (AIGUAVIVA)
 17. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL PACTE DE SALUT GIRONÈS- PLA DE L’ESTANY-SELVA INTERIOR, CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI DEL GOVERN TERRITORIAL DE SALUT GIRONÈS-PLA DE L’ESTANY- SELVA INTERIOR I ELS SEUS ESTATUTS.
 18. PROPOSTA D‘ELIMINACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAMP DE L’ABADIA, (D'AIGUAVIVA), DESCOBERT I EXCAVAT DURANT LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA D'ALTA VELOCITAT, TRAM RIUDELLOTS - C/JOAN TORRÓ (GIRONA)
 19. PROPOSTA D‘ELIMINACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAN GELATS, (D'AIGUAVIVA), DESCOBERT I EXCAVAT DURANT LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA D'ALTA VELOCITAT, TRAM RIUDELLOTS - C/JOAN TORRÓ (GIRONA)
 20. PROPOSTA D‘ELIMINACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE CAMP DEL MAS FIGUERES, (D'AIGUAVIVA), DESCOBERT I EXCAVAT DURANT LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA LÍNIA D'ALTA VELOCITAT, TRAM RIUDELLOTS - C/JOAN TORRÓ (GIRONA)
 21. ADHESIÓ AL CONVENI DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DELS OLIS VEGETALS DOMÈSTRICS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA
 22. D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT  I SALUT DE L’OBRA TITULADA “ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE CA LA NEUS”
 23. PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A ‘DANSA NACIONAL DE CATALUNYA’
 24. ASSUMPTES D’URGÈNCIA
 25. INFORMACIONS ALCALDIA
 26. PRECS I PREGUNTES.

 Aiguaviva, 9 de desembre de 2008

Secundí López Pousa,

Alcalde