Convocatòria Ple Extraordinari de 19 d'agost de 2008

ordre del dia:

  1. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial sector ind. Casa Nova (Rotimprés)
  2. Adjudicació procediment obert explotació bar-restaurant del centre Polivalent d'Aiguaviva. 
  3. Adhesió al conveni marc de col.laboració entre DIPSALUT, Mancomunitat Inter. Voluntària del Servei de Control de mosquit de la Badia de Roses i el Baix Ter, A. Protecció de la Salut. per l'execució d'accions de vigilància del mosquit.
  4. Aprovació del conveni entre l'Aj. de Girona per a la gestió de la intervenció administrativa dels abocament al sistema de sanejament de Girona.