Serveis de l'Ajuntament

Horari d’oficina:
Matins - de 9 h a 14 h
Tardes: Dimecres i dijous - de 16 h a 19 h
Adreça: Plaça Constitucional, 1
C.P.17181 - AIGUAVIVA

Alcaldia: Sr. Joaquim Mateu i Bosch
(cal concertar visita abans)

Secretari-Interventor:
Sr. Ignasi Prádanos Duran
Dilluns a divendres - (per concertar visita, demanar hora)

Serveis tècnics municipals:
Arquitecte: Lluís Buch Serra
dimecres (demanar hora) - de 16 h a 19 h

Enginyer Municipal: Sr. Josep Duran
Horari: Primer i tercer dijous de cada mes - de 16 h a 19 h (Cal concertar visita)

Assistenta social / Educadora Social
Sra. Alba Miras / Sra. Marta Ribot
Demanar hora a Benestar Social del Consell Comarcal del Gironès: - Tel: 972 20 19 62

Jutjat de Pau:
Jutge de pau, Sr Josep Guinart i Feliu.
Dimecres - de 16 h a 18 h

Secretari Jutjat de Pau: Sr Domenech Martinez
Oficial del Jutjat de Pau: Sra. Carme

Divendres - de 10h a 14 h
Per entrevistes demanar hora 972 23 50 07

Registre civil:
Encarregat: Sr Josep Guinart i Feliu
Secretari: Sr. Ignasi Prádanos Duran
Per entrevistes demanar hora 972 23 50 07